Prezentare instituție

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, unitatea aflata in subordinea Administratiei Nationale Apele Romane, reprezinta autoritatea investita cu aplicarea strategiei nationale in domeniul gospodaririi durabile a apelor in spatiul hidrografic Prut – Barlad.

Principale obiective de activitate sunt:

• gospodarirea durabila a resurselor de apa , aplicarea strategiei nationale, urmarirea respectarii reglementarilor in domeniu, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
• administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului National de Gospodarire a Apelor;
• gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale si a fondului national de date din domeniu.

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad are in administrare:
• 7778 km cursuri de apă din care:
– 551 km în b.h. Prut
– 565 km în b.h. Bârlad
– 662 km afluenţi Siret
• 17935 ha suprafaţă de teren cu ape
• 52 acumulări cu un volum total de 707 mil. mc din care 11 acumulări nepermanente
• 1073 km diguri pentru apararea localitatilor si terenurilor agricole
• 854 km regularizari de rauri si 71 km consolidari de maluri
• 11 statii de pompare cu un debit instalat de 20,946 mc
• 2 noduri hidrotehnice cu un debit total de 206 mc/s
• 6 derivatii cu un debit total de 13,8 mc/s si o lungime a canalelor de aductiune de 40,9 km

Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad administreaza apele la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut si Barlad, precum si subbazinele hidrografice ale afluentilor din stanga ai raului Siret, pana la confluenta raului Siret cu Dunarea si are in structura sa 4 Sisteme de Gospodarire a Apelor.

DESPRE NOI