REGULAMENT privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase

REGULAMENT privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

DESPRE NOI