Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Andreea Poenaru – Telefon: 0745660900; Email:andreea.poenaru@dap.rowater.ro